Sự phát triển của trẻ 6 tháng tuổi bố mẹ cần biết

Phát triển bình thường của trẻ 6 tháng tuổi, tại thời điểm này trẻ cần đạt những mốc cần thiết, để có thể có các can thiệp kịp thời. Dưới đây là những mốc phát triển bình thường của trẻ 6 đến 9 tháng tuổi

Hoạt động hàng ngày

 • Trẻ thích chơi những đồ chơi phát ra tiếng động
 • Trẻ ngủ được cả đêm.
 • Trẻ bắt đầu mọc răng.
 • Trẻ thích một số thức ăn này hơn một số thức ăn khác.
 • Trẻ thích chơi với thức ăn.
 • Trẻ thích chơi trò chơi như ú òa.

Sự phát triển về ngôn ngữ 

 • Trẻ bắt đầu biết bập bẹ kê ré lên sử dụng âm thanh đơn âm.
 • Biết hốt hoảng
 • Có thể nhận biết tên riêng.

Sự phát triển về cảm xúc

 • Trẻ bắt đầu thể hiện sự thay đổi tâm trạng rõ nét hơn.
 • Trẻ bắt đầu thể hiện sự gắn bó chặt chẽ với mẹ.
 • Trẻ phát triển sâu hơn về sự gắn bó với cha mẹ với anh chị em ruột và những người khác trong gia đình.
 • Trẻ biết phân biệt giữa trẻ con và người lớn.
 • Trẻ biết mỉm cười với các trẻ khác.
 • Trẻ biết phân biệt lạ quen.
 • Trẻ tiếp tục bị hấp dẫn bởi các hình ảnh phản chiếu.

Kỹ năng vận động

 • Trẻ biết chống khuỷu tay.
 • Trẻ bắt đầu biết ngồi một mình.
 • Trẻ có thể ngồi được ở ghế cao.
 • Trẻ tiếp tục sử dụng chuyển động để tập bò.
 • Trẻ thực hiện động tác nhảy khi giữ ở tư thế đứng.
 • Trẻ với đồ vật bằng một tay.
 • Trẻ biết giơ đồ vật và vỗ.
 • Trẻ biết cầm đồ vật giữa ngón tay cái và các ngón khác.
 • Trẻ biết chuyển đồ vật từ tay này sang tay khác.

Mỗi trẻ là một cá thể riêng biệt. Mô tả cách chính xác mong muốn từng giai đoạn phát triển của trẻ sẽ khó. Trong khi có những mốc nhất định cần đạt được về hành vi và sinh lý của trẻ, thì có sự giao động lớn sự phát triển và hành vi mỗi giai đoạn bình thường của trẻ.

Hướng dẫn này chỉ ra một quá trình phát triển chung của trẻ hơn là những yêu cầu cố định với sự phát triển bình thường ở tuổi đặc biệt. Nên một số trẻ đạt được mốc sớm hơn hoặc muộn hơn là điều tự nhiên.

Nếu bạn có lo lắng về từng lĩnh vực phát triển của trẻ hãy nói với nhân viên y tế chăm sóc trẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *