Sự phát triển bình thường của trẻ 12 tháng tuổi

Dưới đây là những thứ bạn có thể thấy ở trẻ từ 12 đến 15 tháng tuổi.

sự phát triển của trẻ
sự phát triển của trẻ

Các hoạt động hàng ngày

Trẻ thường có các hoạt động theo mô thức nhất định hàng ngày.

Trẻ thích mở tủ, thích kéo và trải khăn trải bàn.

Trẻ thường xem xét rất kỹ đồ trước khi mà cho vào miệng.

Trẻ thích tự xúc ăn. 

Phát triển về ngôn ngữ

Trẻ biểu cảm hoàn toàn suy nghĩ của mình bằng các đơn âm tiết (như dạ, vâng, hoặc con muốn)

Thể hiện hiểu được một số các định nghĩa một số từ đơn giản.

Có thể nói được một số từ (như mẹ, bà, bố, bóng).

Trẻ thích vần nhịp điệu.

Phát triển về hành vi và cảm xúc

Trẻ thể hiện nhiều hơn về sự không hài lòng (có thể chống đối ngủ trưa,  từ chối ăn, thỉnh thoảng nổi giận.

Trẻ thích chơi với người khác hơn là trò chơi.

Trẻ ngày càng gắn bó sâu sắc hơn với người thân trong gia đình.

Trẻ thích làm cho bố mẹ cười.

Thể hiện một chút sợ người lạ.

Có thể từ bỏ một số thứ do yêu cầu 

Kỹ năng vận động

Thường trẻ đi với sự trợ giúp; có thể bắt đầu tự bước mà không cần sự giúp đỡ.

Trẻ bò nhanh hơn.

Trẻ đứng được một mình.

Trẻ có thể tự ngồi trên nền nhà.

Mỗi trẻ là một cá thể riêng biệt. Mô tả cách chính xác mong muốn từng giai đoạn phát triển của trẻ sẽ khó. Trong khi có những mốc nhất định cần đạt được về hành vi và sinh lý của trẻ, thì có sự giao động lớn sự phát triển và hành vi mỗi giai đoạn bình thường của trẻ.

Hướng dẫn này chỉ ra một quá trình phát triển chung của trẻ hơn là những yêu cầu cố định với sự phát triển bình thường ở tuổi đặc biệt. Nên một số trẻ đạt được mốc sớm hơn hoặc muộn hơn là điều tự nhiên.

Nếu bạn có lo lắng về từng lĩnh vực phát triển của trẻ hãy nói với nhân viên y tế chăm sóc trẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *