Bác sỹ Lê Thị Thu Hương – Tiến sỹ y khoa chuyên về Hen và Dị ứng nhi khoa

Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thị Thu Hương 

 • Hơn 20 năm kinh nghiệm về Nhi khoa, 10 năm trong lĩnh vực chuyên khoa Dị ứng Miễn Dịch Bệnh viện Nhi Trung ương
 • Tốt nghiệp Tiến sĩ trường Đại học Y Hà Nội
 • Đã được đào tạo tại Mỹ về Chuyên ngành Hen – Dị ứng tại Nebraska – Washington DC

Quá trình công tác

 • Làm việc tại khoa Dị ứng miễn dịch Bệnh viện Nhi Trung Ương 

Quá trình đào tạo

 • Tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa trường Đại học Y Hà Nội (2013-2017)
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa trường Đại học Y Hà Nội (2005-2007)
 • Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa trường Đại học Y Hà Nội (1991-1997)

Các khóa học

 • Được đào tạo tại Mỹ về Chuyên ngành Hen – Dị ứng tại Nebraska – Lincoln (2011), Washington DC (2018)
 • Tu nghiệp tại Hồng Kông về Chuyên ngành Hen, Trường Đại học Hồng Kông (2016)

Thành viên các Hội khoa học, tổ chức chuyên môn

 • Thành viện Hội Dị ứng Miễn dịch Nhi khoa
 • Thành viện Hội Nhi khoa Việt Nam
 • Thành viện Hội Hô hấp Việt Nam 

Các bạn có thể liên hệ với bác sĩ Hương qua:

Điện thoại: 0988756658 – 0918884666

facebook: https://www.facebook.com/Huonglethuvn

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCaJFLPPcq2uXruNkHDdu4IA?view_as=subscriber

Fanpage: https://www.youtube.com/channel/UCaJFLPPcq2uXruNkHDdu4IA?view_as=subscriber

https://www.facebook.com/Huonglethuvn