kỹ thuật xịt thuốc hen ở trẻ

Sử dụng thuốc xịt hen đúng là một trong các yếu tố quan trọng trong điều trị hen ở trẻ.

Tùy thuộc vào độ tuổi và khả năng hợp tác của trẻ: có ba phương thức xịt thuốc hen khác nhau

Đối với trẻ dưới bốn tuổi khả năng hợp tác kém khẩu miệng nhỏ:

Sử dụng bình xịt có mask

Với trẻ 4-7 tuổi: khẩu miệng rộng hơn:

Sử dụng bình xịt không có mask

Với trẻ trên 7 tuổi khả năng hợp tác tốt, khẩu miệng rộng hơn:

Sử dụng type thuốc trực tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *