Hướng dẫn cách xịt thuốc hen cho trẻ trên 4 tuổi

Kỹ thuật xịt thuốc hen đóng vai trò quan trọng cho hiệu quả thành công điều trị hen suyễn

Ba loại kỹ thuật xịt thuốc hen

Loại 1: dành cho trẻ hen lớn và người lớn – sử dụng trực tiếp bình xịt định liều

Loại 2: dành cho trẻ trên 4 tuổi – sử dụng buồng đệm không mask để hỗ trợ xịt thuốc

Loại 3: dành cho trẻ dưới 4 tuổi – sử dụng buồng đệm có mask để hỗ xịt thuốc

Kỹ thuật xịt thuốc hen cho trẻ trên 4 tuổi

Cách xịt thuốc hen cho trẻ
Cách xịt thuốc hen trẻ trên 4 tuổi

Bước 1: Tháo vỏ bình thuốc xịt

Bước 2: Lắc bình thuốc khoảng 4-5 lần

Bước 3: Lắp bình thuốc vào đuôi buồng đệm

Bước 4: Cho trẻ ngậm kín đầu buồng đệm qua răng

Bước 5: Xịt thuốc

Bước 6: Hướng dẫn trẻ hít vào thở ra khoảng 10 -30 nhịp thở (khoảng 30 giây – 60 giây)

Nếu trẻ phải xịt tiếp các nhát tiếp theo, các bước lặp lại từ bước 2 đến bước 6.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *