Cách xịt thuốc hen cho trẻ dưới 4 tuổi

Kỹ thuật xịt thuốc hen cho trẻ đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Kỹ thuật xịt thuốc hen sẽ phụ thuộc vào độ tuổi, khả năng hợp tác và đường kính khẩu miệng của trẻ.

Trẻ dưới 4 tuổi khả năng hợp tác chưa tốt, đường kính khẩu miệng nhỏ, nên xịt thuốc hen cần dụng cụ hỗ trợ gọi là buồng đệm có mask.

Bước 1: tháo lắp bầu thuốc

Bước 2: lắc bầu thuốc

Bước 3: lắp bầu tuốc vào đuôi buồng đệm

Bước 4: áp buồng đệm có mask vào miệng và mũi bé, sao cho mask ôm kín quanh miệng và mũi bé.

Bước 5: xịt thuốc, để trẻ hít thở tự nhiên trong vòng 30 giây đến 60 giây.

Nếu trẻ cần xịt nhát tiếp theo, quá trình lặp lại từ bước 2 đến bước 5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *