Hướng dẫn trẻ ăn dặm

Quan điểm cho trẻ ăn dặm thay đổi một mạnh mẽ trong các nghiên cứu gần đấy. Do đó những hướng dẫn dưới đây có thể khác với những điều mà bạn đã từng đọc. Tuy nhiên tất cả đều nhằm mục đích cung cấp đầy đủ dinh dưỡng tối ưu nhất cho sự phát triển của trẻ.

Continue reading “Hướng dẫn trẻ ăn dặm”